Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo về công tác triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020.
Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Hội thảo về công tác triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 để đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Luật luật sư và Chiến lược phát triển nghề luật sư của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Liên đoàn luật sư Việt Nam và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
Tài liệu Hội thảo Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn xây dựng Nghị định về Hòa giải thương mại tại Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội.
Thực hiện Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định về Hòa giải thương mại. Được sự hỗ trợ của Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (Dự án GIG), Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn xây dựng Nghị định về Hòa giải thương mại tại Việt Nam”. Hội thảo có sự tham gia của một số chuyên gia pháp luật trao đổi kinh nghiệm quốc tế về hòa giải thương mại (Luật mẫu UNCITRAL, pháp luật hòa giải châu Âu, châu Á,...) và góp ý Dự thảo Nghị định về Hòa giải thương tại Việt Nam.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.