Tài liệu Hội thảo lấy ý kiến đóng gó Dự thảo Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.

Triển khai Kế hoạch năm 2014 thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” được phê duyệt theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ 123 (sau đây gọi tắt là Đề án 123), Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Dự thảo Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Để thu thập ý kiến đóng góp về Dự thảo Hệ tiêu chí, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp với đại diện một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tại khu vực phía Bắc và phía Nam.

Tài liệu Hội thảo lấy ý kiến đóng gó Dự thảo Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài.
Triển khai Kế hoạch năm 2014 thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020” được phê duyệt theo Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ 123 (sau đây gọi tắt là Đề án 123), Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Dự thảo Hệ tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức hành nghề luật sư chuyên sâu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Để thu thập ý kiến đóng góp về Dự thảo Hệ tiêu chí, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp với đại diện một số cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tại khu vực phía Bắc và phía Nam.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.