Thực trạng tham gia tố tụng của Luật sư là cộng tác viên pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Sau 08 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (nay là Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP- BTC-VKSNDTC-TANDTC thay thế). Công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý như người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, trẻ em, phụ nữ bị bạo hành… trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng kể. Trong đó phải kể đến đội ngũ Luật sư là cộng tác viên đã tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng theo đúng quy định của luật Trợ giúp pháp lý, góp phần giữa vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thực trạng tham gia tố tụng của Luật sư là cộng tác viên pháp lý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
Sau 08 năm thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2007/TT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 28/12/2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (nay là Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP- BTC-VKSNDTC-TANDTC thay thế). Công tác trợ giúp pháp lý cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý như người nghèo, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số, trẻ em, phụ nữ bị bạo hành… trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả đáng kể. Trong đó phải kể đến đội ngũ Luật sư là cộng tác viên đã tham gia tố tụng trong các vụ án hình sự để kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người có yêu cầu trợ giúp pháp lý, tham gia tố tụng bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các đối tượng theo đúng quy định của luật Trợ giúp pháp lý, góp phần giữa vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.