Báo cáo về việc Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, liên quan đến công chứng, chứng thực thực hiện các quyền

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, liên quan đến công chứng, chứng thực thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013, ngày 13/3/2015, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 58/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ. Trong Báo cáo, Bộ Tư pháp đã nêu tình hình thực hiện chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch mà Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đang thực hiện sang tổ chức hành nghề công chứng trong thời gian qua, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ như sau:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.