Tài liệu Hội thảo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng và Đề án thành lập Tổ chức công chứng toàn quốc được tổ chức vào ngày 25/7/2014 tại thành phố Hải Phòng.

Triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Hội thảo về dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng và Đề án thành lập Tổ chức công chứng toàn quốc được tổ chức vào ngày 25/7/2014 tại thành phố Hải Phòng (Giấy mời đã được gửi tới các đại biểu). Bộ Tư pháp đăng tải tài liệu để các đại biểu theo dõi, nghiên cứu và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Tài liệu Hội thảo triển khai Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 hướng dẫn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư và lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quyết định về việc ban hành Biểu mẫu về luật sư và hành nghề luật sư.
Thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức Hội thảo triển khai Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư và lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Biểu mẫu về luật sư và hành nghề luật sư.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.