Công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An- Thực trạng và giải pháp

 Những Kết quả đạt được:
 Thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 14/3/2010 của Chính phủ, Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, ngày 01/8/2011, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó có quy định hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; đấu giá đất hạn chế quyền sử dụng đất ở trong vùng nông thôn. Để triển khai thực hiện Quyết định 37/2011/QĐ-UBND, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã giải thể Hội đồng đầu giá quyền sử dụng đất, giao việc đầu giá quyền sử dụng đất cho các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện. Sau gần một năm triển khai thực hiện Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh, công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất đã đạt được một số kết quả nhất định.
Trên địa bàn tỉnh Nghê An  hiện có 5 tổ chức đấu giá chuyên nghiệp (Trung tâm đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp, Công ty Xổ số kiến thiết Nghệ An (đã chuyển đổi sang Doanh nghiệp hoạt động đa ngành có kinh doanh dịch vụ bán đấu giá tài sản), Công ty cổ phần đấu giá Phú Quý, Công ty CP đấu giá tài sản Nghệ An, Công ty TNHH đấu giá Nghệ An; tổng số đấu giá viên là 08 người). Hiện có 13 huyện, thành phố, thị xã ký hợp đồng chuyển giao quỹ đất cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp thực hiện bán đầu giá gồm: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Anh Sơn, Đô Lương, Nghĩa Đàn; Có 7 huyện chưa đưa quỹ đất ra bán đấu giá quyền sử dụng đất, gồm: Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Quỳ Châu, Quế Phong, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn. Kết quả bán đấu giá thực hiện cụ thể là: Tổng số lô đăng ký bán là: 1.468 lô; Tổng số lô đã bán được là: 787 lô; Tổng số tiền thu được: 201.504.292.120đ

 Qua thực hiện ký kết hợp đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp cơ bản tuân thủ đúng quy định pháp luật và Quy chế bán đấu giá tài sản của tỉnh. Từng tổ chức đấu giá đều cố gắng tạo uy tín, hiệu quả trong hoạt động để thu hút đơn vị có quỹ đất bán đấu giá đến với tổ chức mình. Nhìn chung, việc ký kết hợp đồng, thông tin quảng cáo cuộc bán đấu giá, thu nhận hồ sơ, thu tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá, thanh toán lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá, thanh lý họp đồng, bàn giao hồ sơ kết quả bán đấu giá cho đơn vị ký kết hợp đồng, đa số các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện đều đảm bảo đúng quy định. Việc bán đấu giá tài sản được thực hiện công khai, liên tục, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Tất cả các cuộc đấu giá đều do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục. Đảm bảo trật tự an toàn các cuộc đấu giá, hạn chế việc kìm giá, phá giá tại các cuộc đấu giá. Chưa để xảy ra đơn thư khiếu nại liên quan tới hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đã có sự phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã có quỹ đất đưa ra đấu giá. Việc định giá khởi điểm bám sát bảng giá, khung giá đất và giá trị thực tế lô đất, thửa đất được tổ chức đấu giá; đã thực hiện việc chuyển giao hồ sơ, giấy tờ về đất để bán đấu giá đầy đủ, chính xác. UBND các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn (Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quỹ đất) và UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất đầu giá phối hợp, trao đổi với tổ chức đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện công tác thông tin tuyên truyền từng cuộc đấu giá đất trên địa bàn, đảm bảo an toàn, không để xảy ra các phát sinh tiêu cực trong tổ chức đấu giá đất. Việc thanh lý hợp đồng bán đấu giá, thanh toán phí bán đấu giá đất cho tổ chức đấu giá chuyên nghiệp đảm bảo thỏa thuận, thống nhất.

Những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

Quá trình tổ chức thực hiện Quyết định sô 37/20111/QĐ-UBND đúng vào thời điểm thị trường giao dịch bất động sản trên phạm vi toàn quốc nói chung và Nghệ An nói riêng đang “đóng băng”. Thực tế, nhu cầu về đất ở của người dân vẫn đang có nhưng do giá đất vẫn còn cao, tài chính khó khăn, ngân hàng thắt chặt hạn chế chế cho vay nên người có thu nhập thấp có nhu cầu mua đất không đủ khả năng tham gia đấu giá. Trong khi đó, số lô đất “sinh lợi” không nhiều, chủ yếu là những lô đất, thửa đất xa trung tâm. Vì vây, việc tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thiếu sôi động. Quỹ đất đưa ra đấu giá ít so với trước đây, nhiều lô đất không có người tham gia đấu giá và đấu giá không thành, chỉ còn người tham gia đấu giá mua đất làm nhà ở là chủ yếu. Các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến kết quả bán đấu giá đất tại các đô thị và các huyện đồng bằng, ảnh hưởng đến thu ngân sách chung.

 Bên cạnh đó do một số tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp mới thành lập và bước đầu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nên có tổ chức đấu giá còn thiếu kinh nghiệm trong điều hành phiên đấu giá. Trong khi đó, số lượng đấu giá viên còn hạn chế, biên chế còn hạn hẹp, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đều tập trung tại thành phố Vinh nên việc đi lại để thực hiện còn gặp nhiều khó khăn dẫn tới tình trạng phải ủy quyền cho UBND xã nơi có đất bán đấu giá thu hộ hồ sơ, tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá là không đúng quy định của pháp luật, thiếu thuận lợi cho người tham gia đấu giá, dẫn đến việc trả lại tiền cọc cho người không trúng đấu giá chậm so với quy định. Vẫn còn xẩy ra tình trạng cò mồi tại các phiên đấu giá; vẫn có hiện tượng đối tượng tham gia đấu giá để trục lợi cá nhân làm cho một số lô đất tăng giá đột biến hoặc đấu giá không thành.

Lãnh đạo một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến việc tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất. Việc thanh lý hợp đồng một số huyện, thành phố, thị xã nhiều khi còn chậm, gây khó khăn cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp. Nguồn ngân sách của huyện hạn hẹp nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thu hồi đất các khu đất đấu giá chậm. Một số địa phương, việc tổ chức đấu giá các khu quy hoạch ở vùng nông thôn đấu giá các lô đất xen dắm trong dân cư; đấu giá hạn chế; đấu giá lại gặp nhiều khó khăn do giá trị sinh lợi ít, chi phí đấu giá cao, phát sinh đấu nhiều lần nên thiếu linh hoạt trong phối hợp với các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.  Công tác tuyên truyền chưa được thực hiện tốt dẫn tới số người nắm thông tin để tham gia đấu giá ít. Trong khi đó, quá trình chuyển nhượng, mua bán đấu giá đất liên quan đến chính quyền cơ sở nên khi chuyển đấu giá đất cho các doanh nghiệp thực hiện, tâm lý người dân chưa thực sự tin tưởng cho nên không tham gia đấu giá.

Một số giải pháp trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu qủa hoạt động bán đấu giá nói chung và bán đấu giá quyền sử dụng đất nói riêng, tại cuộc họp của UBND tỉnh vừa qua về công tác bán đấu giá, Đồng chí Thái Văn Hằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tập trung một số giải pháp sau:  Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tập huấn các văn bản pháp luật có liên quan về bán đấu giá tài sản như:  Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 14/3/2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản, Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; Thông tư 48/2012/TT-BTc của Bộ Tài chính về xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các văn bản pháp luật có liên quan về công tác bán đầu giá tài sản để người dân hiểu được các quy định về bán đấu giá quyền sử dụng đất và chủ trương “Xã hội hóa” trong hoạt động bán đấu giá tài sản để có sự tin tưởng vào các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp khi tham gia đấu giá. UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm  phối hợp  chặt chẽ với các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp đề cao trách nhiệm, tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động bán đấu giá quyền sử dụng đất để  tạo uy tín  và thương hiệu của tổ chức mình. Sở tư pháp thông báo rộng rãi về các tổ chức bán đấu giá và danh sách đấu giá viên tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng trong việc ký kết, tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.

  Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất để có sự chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn đọng về bán đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới../

Nguyễn Quế Anh – PGĐ Sở Tư pháp Nghệ An


08/10/2012     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.