Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch công tác năm 2013

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2013 của Bộ Tư pháp và Tổng cục Thi hành án dân sự; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác thi hành án dân sự năm 2012 của các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi; vừa qua, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi đã ra Quyết định số 216/QĐ-CTHA ban hành Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2013 và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh phê duyệt và giao Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai tổ chức thực hiện tại Công văn số 4492/UBND-NC ngày 12/12/2012.

Theo ông Phan Tấn Nộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi thì việc ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2013, nhằm mục đích đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của toàn hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự; bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Tư pháp; bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất từ Cục, các phòng thuộc Cục đến Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh, điều chỉnh kịp thời; gắn việc thực hiện nội dung kế hoạch công tác với kế hoạch tài chính, ngân sách; phát huy hiệu quả quan hệ phối hợp giữa Cục với ngành cấp trên và các phòng thuộc Cục, Chi cục cấp dưới, với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành phối hợp có liên quan; phát huy vai trò của Thủ trưởng đơn vị, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm, kỷ luật công vụ, đạo đức nghề nghiệp, tính chủ động của từng cán bộ, công chức trong các Cơ quan Thi hành án dân sự; đảm bảo thực hiện kế hoạch theo đúng quy trình, tiến độ đồng thời với việc tạo điều kiện để có sự đột phá trong các mặt hoạt động. Đồng thời, góp phần vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Phạm Huy Ân


27/12/2012     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.