Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh: Tổ chức kiểm tra các đơn vị Thi hành án dân sự trực thuộc về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2011

 

Nhằm đánh giá đúng thực trạng hoạt động thi hành án dân sự để kịp thời chấn chỉnh đề ra biện pháp tốt trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2011 trên địa bàn tỉnh, Cục Thi hành án dân sự đã có Quyết định số 170/QĐ-CTHADS ngày 20/12/2010 ban hành Kế hoạch kiểm tra và thành lập 02 Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự. Trong thời gian từ ngày 11/01/2011 đến ngày 14/01/2011 đã thực hiện kiểm tra tại 07 Chi cục Thi hành án dân sự và Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự thuộc Cục. Với các nội dung là: kiểm tra công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra việc thực hiện chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và kế toán ngân sách; kiểm tra về công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành của các đơn vị qua những tháng đầu năm.

Qua kiểm tra, đối với công tác nghiệp vụ và tổ chức thi hành án hầu hết các Chi cục đều có đầy đủ các loại sổ sách về nghiệp vụ, các hồ sơ thi hành án được đánh bút lục và liệt kê danh mục tài liệu đầy đủ, phần lớn hồ sơ xong hoàn toàn, hồ sơ trả đơn, tạm đình chỉ các Chi cục thực hiện đúng về trình tự, thủ tục. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được các đơn vị quan tâm, thực hiện; có bố trí nơi tiếp dân, thông báo lịch tiếp dân của lãnh đạo và phân công cán bộ trực tiếp dân. Phần lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết đúng trình tự, thủ tục. Đối với công tác kế toán nghiệp vụ và ngân sách, kế toán ở các đơn vị có đầy đủ các loại báo cáo tài chính, sổ sách kế toán, các chứng từ thu, chi, nhập, xuất được thực hiện đúng quy định. Một số Chi cục có đổi mới trong phương pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành, hàng tuần đều duy trì chế độ họp tuần đánh giá công việc trong tuần và đề ra nhiệm vụ tuần tới, xây dựng xong kế hoạch công tác năm 2011 và triển khai đến toàn thể công chức trong đơn vị; quy chế dân chủ được đảm bảo thực hiện. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế tại các Chi cục được kiểm tra như: số liệu đưa vào báo cáo thống kê chưa đúng với tình hình thực tế tổ chức thi hành án, chưa thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục trong quá trình tổ chức thi hành án, căn cứ áp dụng ra các quyết định về thi hành án chưa chính xác. Một số Chi cục chưa chú trọng công tác tiếp dân, trong giải quyết khiếu nại, tố cáo còn vi phạm thời gian, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục trong quy trình giải quyết. Kế toán và thủ trưởng một số đơn vị chưa thực hiện việc chốt quỹ hàng tháng, một số Chi cục chưa thực hiện việc kết sổ kho năm trước và chuyển sổ năm nay, còn chậm trễ trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch công tác năm 2011, công chức trong đơn vị chưa xây dựng được kế hoạch công tác tuần.

Qua kết quả kiểm tra, các Đoàn kiểm tra đã có kết luận và kiến nghị các đơn vị được kiểm tra nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh những sai phạm nhằm hoàn thành tốt hơn chức năng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành trong năm 2011./.        

                                                                         Thang Thị Liên( Ngày 16 tháng 02 năm 2011 )    
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.