Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre: Đạt thành tích cao trong phong trào thi đua

Xây dựng Chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, xác định rõ chỉ tiêu thi đua cụ thể và quán triệt đến từng cán bộ, chấp hành viên trong cơ quan, phát huy tích cực những thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn… tất cả những yếu tố đó đã giúp Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kết quả thi hành án các năm đều đạt và vượt chỉ tiêu do Bộ Tư pháp giao.

Sau khi Luật Thi hành án dân sự được ban hành, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị triển khai luật và văn bản chỉ đạo các ngành các cấp phối hợp thi hành án. Bước đầu thực hiện Luật, nảy sinh một số khó khăn vướng mắc, Cục Thi hành án kịp thời đề xuất chủ trương giải pháp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thi hành một số bản án tuyên không rõ, án khó thi hành và công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương. Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án hai cấp trong tỉnh, đến nay cấp huyện đều đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo đúng theo quy định của Luật thi hành án dân sự và hoạt động có hiệu quả. Tổ chức các cuộc họp Ban chỉ đạo và nhiều cuộc họp liên ngành thống nhất biện pháp xử lý án khó khăn tạo sự đồng thuận cao về quan điểm giải quyết án giữa các ngành.

Kết quả thi hành án:

Trong năm 2010, toàn tỉnh thụ lý 9.117 việc, trong đó có điều kiện thi hành 7.327 việc, chưa có điều kiện thi hành 1.593 việc. Kết quả thi hành xong hoàn toàn 6.851 việc, đạt 93,50% trên số án có điều kiện thi hành, vượt 9.5% so với chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tư pháp giao.

Về tiền và giá trị tài sản: tổng thụ lý 154.250.686.303 đồng, trong đó có điều kiện thu 62.540.364.451 đồng, chưa có điều kiện thu 86.914.614.122 đồng. Kết quả thi hành xong 49.628.260.075 đồng, đạt 79,35% trên số có điều kiện thu, vượt 16.35% so với chỉ tiêu kế hoạch Bộ Tư pháp giao.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được đơn vị chú trọng. Trong năm 2010, toàn tỉnh nhận được 103 đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo; trong đó có 12 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án tỉnh và đã giải quyết xong không còn tồn đọng; 91 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục và đã giải quyết xong 88 đơn, còn tồn đọng 03 đơn của Nguyễn Hồng Trinh, Phan Thị Ánh và Nguyễn Thị Mãng thuộc trách nhiệm của Chi cục Thi hành án Giồng Trôm, trong đó khiếu nại của Nguyễn Thị Mãng, Cục Thi hành án đã có báo cáo xin ý kiến Văn phòng Chủ tịch nước và Tổng cục Thi hành án dân sự nên chưa thể giải quyết được. So với năm 2009 giảm 50 đơn khiếu nại.

Trên cơ sở tinh thần chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc tập trung giải quyết án tồn đọng, có 100% đơn vị cấp huyện kéo giảm án, toàn tỉnh giảm 279 việc bằng 11,89% án đọng chỉ còn lại 2.069 việc án tồn thấp nhất từ trước đến nay.

Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, đặc thù của ngành thi hành án, trong những năm qua được sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện, công tác phối hợp ngày càng được phát huy trách nhiệm cao, nhiều vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài đã được chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Với những thành tích đã đạt được, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre trong những năm qua đã nhận được nhiều hình thức khen thưởng. Cụ thể:

Năm 2005 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc”, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua của Ngành và Bằng khen.

Năm 2006 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc”.

Năm 2007 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc”, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua của Ngành và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Năm 2008 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc” và được  tặng Cờ thi đua của Chính phủ.

Năm 2009 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc”, được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen và vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Đặc biệt năm 2010 đơn vị đã được Bộ Tư pháp công nhận điển hình tiên tiến của ngành Tư pháp 2005-2010 và được tặng Bằng khen. Với những thành tích xuất sắc đó, vừa qua, ngày 20/12/2010, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre lại vinh dự được nhận Cờ thi đua của Ngành Tư pháp.

Bích Ngọc( Ngày 27 tháng 12 năm 2010 )    
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.