Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: Chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo thi hành án dân sự trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2010 và những năm tiếp theo, toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An phấn đấu thi hành xong, đạt và vượt chỉ tiêu 84% về việc; 64% về tiền trên số việc có điều kiện, làm giảm từ 10-15% án tồn đọng.

Trên cơ sở những nội dung chỉ đạo công tác thi hành án dân sự tại Công văn số 585/THA-VP ngày 19/3/2010 và Công văn số 1235/TCTHA-VP ngày 13/5/2010 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc chỉ đạo tổ chức thi hành án dân sự hướng đến Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ III và lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới.

Về công tác tổ chức: Cục đã tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn lại Ban chỉ Thi hành án dân sự tỉnh; ban hành Chỉ thị về việc triển khai Luật Thi hành án dân sự và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh;

Về công tác chỉ đạo: Cục đã có Công văn số 326/THA ngày 18/5/2010 chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới gồm 9 nhóm giải pháp cụ thể. Cục yêu cầu các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, các phòng chuyên môn tổ chức thực hiện nghiêm túc 9 nhóm giải pháp nêu trên và định kỳ hàng tháng phải gửi báo cáo kết quả về Cục để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Tính đến ngày 30/5/2010, các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện đã xây dựng và gửi báo cáo lên Cục THA tỉnh các văn bản sau:

- Giải pháp tổ chức thi hành cho từng loại việc;

- Kế hoạch xét miễn giảm án có giá trị không quá 500.000đ thuộc diện xét miễm, giảm theo Nghị quyết số 24/2008 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự.

- Kế hoạch xét miễn giảm án theo định kỳ năm 2010;

- Kế hoạch giảm 10-15% án tồn đọng;

- Những vụ việc khó khăn phức tạp cần có ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo THADS cấp huyện, cấp tỉnh  hoặc Chủ tịch UBND các cấp. Kết quả xử lý;

- Những vướng mắc cần tháo gỡ (nếu có).

Đào Quang Trung - Cục THADS tỉnh Nghệ An( Ngày 21 tháng 06 năm 2010 )    
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ TƯ PHÁP
Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739718 - Fax: 04.62739359. Email: banbientap@moj.gov.vn; cntt@moj.gov.vn.
Giấy phép cung cấp thông tin trên internet số 28/GP-BC ngày 25/03/2005.
Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Tiến Dũng - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin.
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (www.moj.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.