Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation Linkschuan-muc-dao-duc-nghe-nghiep

 
Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức của người cán bộ tư pháp, quyết tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, phấn đấu thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp sau đây:
 
1. Với Tổ quốc- Trung thành, phấn đấu vì "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
2. Với nhân dân- Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân, phục vụ nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.
3. Với công tác tư pháp- Trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, kỷ cương, phụng công, thủ pháp, chí công vô tư.
4. Với đồng nghiệp- Đoàn kết, thân ái, hợp tác, cùng tiến bộ.
5. Với bản thân- Nêu gương cần, kiệm, liêm, chính, thượng tôn pháp luật.